Legislativa v České republice

Přečtěte si naše články o legislativě v České republice. Najdete zde všechny základní informace jak o tvorbě legislativy, tak o právní úpravě jednotlivých oblastí (občanské právo, obchodní právo, podnikání...).

Překlady zákonů

Přinášíme strojové překlady vybraných zákonů České republiky. V ČR jsou oficiálně publikovány zákony pouze v českém jazyce. Pro cizince to bývá nepřekonatelná překážka v porozumění českému právnímu prostředí. Proto přinášíme výběr nejdůležitějších zákonů, nařízení a mezinárodních smluv v překladu do několika jazyků. Přečtěte si více o strojovém překladu zákonů.

Daně a účetnictví

V jakékoli zemi dříve či později pocítíte povinnost vést evidenci příjmů a platit daně. Proto věnujeme této oblasti velký prostor. V článcích upozorňujeme na specifika. Např. daň z přidané hodnoty je řešena v souladu s úpravou DPH v Evropské unii, zatímco daně z příjmů jsou upraveny svébytným a dosti nepřehledným zákonem.

Mezinárodní smlouvy

Česká republika je členem Evropské unie; směrnice a nařízení EU mají postavení mezinárodní smlouvy. Řadu oblastí však EU neupravuje, proto přinášíme informací o smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a dalšími státy.

Všeobecné informace o České republice

Kde leží Česká republika a kdo v ní žije? Dobrá, to asi víte… přesto přinášíme ve zkratce základní údaje včetně odkazů na stránky důležitých institucí. Většina z nich má webové stránky v anglickém jazyce.

Podnikání v České republice

V České republice je dobrá infrastruktura pro podnikání – doprava, IT služby, právní služby. Jistě zde lze nalézt řadu nedostatků, s kterými je třeba se vyrovnat. I tomu se věnujeme v našich článcích.

Změny v obchodním a občanském právu

Od roku 2014 vstupují v platnost zcela nové zákony upravující občanské a obchodní právo. Jedná se o zásadní změnu jak formální (nově formulovaná legislativa), tak i věcné. Problematice se věnujeme v samostatném článku a zveřejňujeme také překlady starých i nových zákonů.

Právní a jiné služby

Advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci... ať budou vaše aktivity v České republice jakékoli, budete využívat uvedené služby. Je dobré znát jejich postavení a pravomoci. Věnujeme tomu několik článků.