Česká republika

Česká republika je zastupitelská demokracie. Výkonnou mocí disponuje prezident a vláda, která je vrcholným orgánem výkonné moci. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. 

Hlavou státu je prezident, od roku 2013 přímo volený dvoukolovým systémem. Prezident jmenuje se souhlasem Senátu soudce Ústavního soudu, za určitých podmínek může rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Může vrátit zákony k projednání do Poslanecké sněmovny, uděluje amnestie.

Prezident jmenuje předsedu vlády. Členy vlády prezident jmenuje na návrh předsedy vlády. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictvím i od jednotlivých členů vlády. 

Parlament České republiky je dvoukomorový, s Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé čtyři roky na základě poměrného zastoupení. Do Senátu se volí dvoukolově většinovým systémem. Volby jsou každé 2 roky a obmění se 1/3 senátorů; každý z 81 senátorů má šestiletý mandát. 

Ústavní soud o celkem 15 soudcích je garantem ústavnosti, poskytuje ochranu základním (ústavním) právům a může i rušit zákony či jejich ustanovení. Není ale součástí systému obecných soudů, vrcholnými orgány jsou zde Nejvyšší soud, působící v civilní i trestní justici, a Nejvyšší správní soud s agendou správního soudnictví.

Další informace najdete na wikipedia.org.