Przepisy prawne w Republice Czeskiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami poświęconymi przepisom prawnym w Republice Czeskiej. Znajdziecie tu Państwo wszystkie podstawowe informacje nie tylko odnośnie tworzenia prawa, ale także o regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych obszarów prawa (prawo cywilne, prawo handlowe, prowadzenie działalności gospodarczej...).

Tłumaczenia ustaw

Posiadamy automatyczne tłumaczenia wybranych ustaw Republiki Czeskiej. Ustawy w CZ są oficjalnie publikowane jedynie w języku czeskim. Dla obcokrajowców zrozumienie czeskiego środowiska legislacyjnego bywa barierą nie do pokonania. Dlatego u nas znajdziecie Państwo zestaw najważniejszych ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych przetłumaczonych na kilka języków. Czytaj więcej o automatycznych tłumaczeniach ustaw.

Podatki i księgowość

W jakimkolwiek kraju, prędzej czy później spotkacie się Państwo z obowiązkiem prowadzenia ewidencji dochodów i płaceniem podatków. Dlatego też dużo uwagi poświęcamy właśnie tym zagadnieniom. W poszczególnych artykułach koncentrujemy się na specyfice otoczenia prawnego, np. podatek od wartości dodanej omawiamy w korelacji do regulacji dotyczących podatku VAT na terenie Unii Europejskiej, ponieważ sam podatek dochodowy jest regulowany w dość nieprzejrzystej i można powiedzieć osobliwej ustawie.

Umowy Międzynarodowe

Republika Czeska jest członkiem Unii Europejskiej; Dyrektywy i rozporządzenia UE mają status umów międzynarodowych. Jednak UE nie reguluje wszystkich obszarów, dlatego znajdziecie u nas Państwo informacje odnośnie umów o ograniczeniu podwójnego opodatkowania pomiędzy CZ a pozostałymi krajami.

Ogólne informacje dotyczące Republiki Czeskiej

Gdzie leży Republika Czeska i kto w niej mieszka? To z pewnością wiecie... pomimo to przygotowaliśmy w skrócie podstawowe dane oraz odnośniki do stron ważnych instytucji. Większość z nich posiada strony internetowe w języku angielskim.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

Republika Czeska oferuje dobrą infrastrukturę dla biznesu – transport, usługi IT, usługi prawne. Można oczywiście doszukać się kilku niedociągnięć, które w należyty sposób można pokonać i temu właśnie poświęcamy część z naszych artykułów.

Zmiany w prawie handlowym i cywilnym

Od 2014 roku wchodzą w życie całkiem nowe ustawy regulujące prawo handlowe i cywilne. Dotyczy to zasadniczych zmian merytorycznych i formalnych (nowo opracowane przepisy prawne). Tej problematyce poświęcamy odrębny artykuł gdzie publikujemy także tłumaczenia starych i nowych ustaw.

Usługi prawne i pozostałe usługi

Adwokaci, notariusze, audytorzy, doradcy podatkowi... jakiekolwiek działania będą Państwo podejmować w Republice Czeskiej, to będziecie korzystać z wymienionych usług. Należy znać pozycję i moce prawne tych osób. Poświęcamy temu kilka artykułów.Top