Republika Czeska

W Republice Czeskiej obowiązuje model demokracji pośredniej. Władzę wykonawczą stanowią prezydent i rząd, którzy są zwierzchnim organem władzy wykonawczej. Rząd odpowiada przed Izbą Poselską. 

Głową państwa jest Prezydent, od 2013 roku wybierany w wyborach bezpośrednich w systemie dwóch tur. Prezydent mianuje z przyzwoleniem Senatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w określonych warunkach może rozwiązać Izbę Poselską. Może cofnąć ustawy do ponownego rozpatrzenia do Izby Poselskiej, udziela amnestie.

Prezydent mianuje Prezesa Rady Ministrów. Prezydent mianuje członków rządu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Przyjmuje dymisje Prezesa Rady Ministrów a za jego pośrednictwem również dymisje poszczególnych członków rządu. 

Parlament Republiki Czeskiej jest dwuizbowy, składa się z Izby Poselskiej i Senatu. Raz na 4 lata do Izby poselskiej wybieranych jest 200 posłów w oparciu o proporcjonalną reprezentację. Senatorzy wybierani są w dwóch turach w systemie większościowym. Wybory odbywają się co 2 lata kiedy to wymieniana jest 1/3 senatorów; każdy z 81 senatorów ma sześcioletni mandat. 

W składzie Trybunału Konstytucyjnego jest łącznie 15 sędziów, którzy są gwarantem konstytucyjności, stanowią ochronę praw podstawowych (konstytucyjnych) i mogą anulować ustawy lub ich postanowienia. Nie jest on jednak częścią systemu zwykłych sądów, organem nadrzędnym w systemie sprawiedliwości jest Sąd Najwyższy, działający w obszarze spraw cywilnych i karnych oraz Najwyższy Sąd Administracyjny z agendą sądownictwa administracyjnego.

Pozostałe informacje znajdziecie Państwo na wikipedia.org.Top