Ustawy

Dziennik Ustaw Republiki Czeskiej

Ta lista zawiera wybrane przepisy prawne wydane w Dzienniku Ustaw Republiki Czeskiej. Wskazane teksty są tłumaczone automatycznie na wybrany język. Oznaczenie ustawy składa się z numeru (kolejność numeryczna rozpoczyna się każdego roku od numeru 1) i roku; następnie oznaczenie wskazujące na Dziennik Ustaw Republiki Czeskiej, (w języku czeskim jest to skrót: „Sb.“) przykładowo: „č. 586/1992 Sb.“. Prezentowane przez nas ustawy zawierają wprowadzone zmiany i uzupełnienia – tzw. teksty ujednolicone lub pełne brzmienie.

nr 1/1993 Sb. valid from: 01.06.2013

Ustawa nr 1/1993 Coll., Konstytucja Republiki Czeskiej

nr 2/1993 Sb. valid from: 01.01.1999

Uchwała Nr 2/1993 Coll. Prezydium Czeskiej Rady Narodowej w Karcie Podstawowych Praw i Wolności w ramach porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej

nr 5/1996 Sb.

Powiadomienie nr 5/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Australii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 6/1998 Sb.

Powiadomienie nr 6/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Republiką Wenezueli w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 7/1998 Sb.

Powiadomienie nr 7/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Republiką Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 9/1981 Sb.

Nr 9/1981 Dekret Coll., Minister Spraw Zagranicznych z dnia 5 Listopada 1980 r. w sprawie traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 13/1993 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 13/1993 Coll. Ustawa Taryf

nr 16/1993 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 16/1993 Coll. Podatek drogowy

nr 17/1985 Sb.

Zarządzenie nr 17/1985 Coll., Ministerstwo Spraw Zagranicznych z dnia 22 Października 1984 r. w sprawie traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Włoską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

nr 18/1984 Sb.

Zarządzenie nr 18/1984 Coll. Traktat między Czechosłowacją a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 18/1999 Sb.

Powiadomienie nr 18/1999 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Mongolii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 19/1999 Sb.

Powiadomienie nr 19/1999 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Umowa między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Ukrainy w sprawie Międzynarodowego Transportu Drogowego

nr 21/1995 Sb.

Powiadomienie nr 21/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Izraelem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 22/1995 Sb.

Powiadomienie nr 22/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Węgrami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 23/1982 Sb.

Zarządzenie nr 23/1982 Coll. Minister Spraw Zagranicznych z dnia 10 Grudnia 1981 r. w sprawie traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną i Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 31/1998 Sb. valid from: 31.05.2011

Powiadomienie nr 31/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 32/1994 Sb.

Powiadomienie nr 32/1994 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 43/1996 Sb.

Powiadomienie nr 43/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 46/1979 Sb.

Zarządzenie nr 46/1979 Coll. Minister Spraw Zagranicznych z dnia 18 Stycznia 1979 r. w sprawie traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 67/1996 Sb.

Powiadomienie nr 67/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 71/1998 Sb.

Powiadomienie nr 71/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 85/1996 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 85/1996 Coll. Zawód prawnika

nr 89/1992 Sb.

Powiadomienie nr 89/1992 Coll. Federalny Departament Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków z nieruchomości

nr 89/2012 Sb.

Ustawa nr 89/2012 Coll. Kodeks cywilny

nr 90/2012 Sb.

Ustawa nr 90/2012 Coll. w spółkach prawa handlowego i spółdzielni (ustawa o komercyjnych korporacji)

nr 91/2012 Sb.

Ustawa nr 91/2012 Coll. Prawa Prywatnego Międzynarodowego

nr 98/1989 Sb.

Zarządzenie nr 98/1989 Coll. Minister Spraw Zagranicznych w sprawie Traktatu między Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 98/1998 Sb.

Powiadomienie nr 98/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Włoską o przyjaznych stosunkach i współpracy

nr 99/1963 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 99/1963 Coll. Civil Procedure

nr 99/1998 Sb.

Powiadomienie nr 99/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Umowa między Republiką Czeską i Republiką Wenezueli na rzecz Promocji i Ochrony wzajemnego Inwestycji

nr 103/1999 Sb.

Komunikat Nr 103/1999 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 108/1998 Sb.

Komunikat Nr 108/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; traktat między Republiką Czeską a Republiką Socjalistyczną Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 112/1997 Sb.

Komunikat Nr 112/1997 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Protokół dodatkowy Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i protokołu do niego

nr 116/1979 Sb.

Dekret nr 116/1979 Coll. na Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Iraku w sprawie wzajemnego zwolnienia zysków i przychodów z linii lotniczych Czechosłowackiej i iracki i jego pracowników z podatków

nr 119/1987 Sb.

Dekret nr 119/1987 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie Traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a algierskie Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów z wykorzystaniem międzynarodowego transportu lotniczego

nr 120/2001 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 120/2001 Coll. na Wykonawcami sądowych i egzekucji (postępowanie egzekucyjne) i zmiany innych ustaw

nr 124/1995 Sb.

Komunikat Nr 124/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną oraz Republiką Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 132/1979 Sb.

Dekret nr 132/1979 Coll. Minister Spraw Zagranicznych z dnia 12 Października 1979 r. w sprawie traktatu między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Rządem Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 134/1976 Sb.

Nr 134/1976 Rozporządzenie Coll. Na Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 135/1999 Sb.

Komunikat Nr 135/1999 Coll. Umowa między Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Federalnym Austrii w sprawie częściowej zmiany Umowy między Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i Rządem Federalnym Austrii do zniesienia obowiązku wizowego z dnia 18 Styczeń 1990

nr 137/2006 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 137/2006 Coll. Zamówienia publiczne

nr 138/1974 Sb. valid from: 31.05.2013

Dekret nr 138/1974 Coll. Na Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 154/1999 Sb.

Komunikat Nr 154/1999 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Suplement do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w energii jądrowej 4 ograniczaniu Grudzień 1994

nr 163/1996 Sb.

Komunikat Nr 163/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 164/1997 Sb.

Komunikat Nr 164/1997 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 170/1995 Sb.

Komunikat Nr 170/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 180/1994 Sb.

Komunikat Nr 180/1994 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 182/2006 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 182/2006 Coll. Upadłościowe i Settlement (Ustawa Prawo upadłościowe)

nr 184/1995 Sb.

Komunikat Nr 184/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Estońską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 191/1950 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 191/1950 Coll. Weksle i czeki

nr 200/1991 Sb.

Komunikat Nr 200/1991 Coll. Federalny Departament Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 203/1999 Sb.

Komunikat Nr 203/1999 Coll., Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie umowy między Republiką Czeską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 214/1998 Sb.

Komunikat Nr 214/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 222/1998 Sb.

Komunikat Nr 222/1998 Coll. Negocjacje w sprawie poprawek nr 3 do Umowy o programie między Rządem Republiki Czeskiej, reprezentowany przez Ministerstwo Finansów, Miejskie Zakłady finansów, jak z jednej strony a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, reprezentowanym przez Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego, z drugiej strony do finansowania infrastruktury komunalnej

nr 224/1998 Sb. valid from: 12.09.2014

Komunikat Nr 224/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 229/1995 Sb.

Komunikat Nr 229/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej i królewski rząd Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 230/1995 Sb.

Komunikat Nr 230/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Litwą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 235/2004 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 235/2004 Coll. Podatek od wartości dodanej

nr 254/2004 Sb. valid from: 01.12.2014

Ustawa nr 254/2004 Coll. ograniczenie płatności gotówkowych oraz zmieniająca ustawy nr 337/1992 Coll. w sprawie podatków i opłat, z późniejszymi zmianami

nr 261/2007 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 261/2007 Coll. na stabilizacji budżetów publicznych

nr 262/2006 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 262/2006 Coll. Kodeks pracy

nr 270/1996 Sb.

Komunikat Nr 270/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 275/1997 Sb.

Komunikat Nr 275/1997 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 276/1997 Sb.

Komunikat Nr 276/1997 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 278/1997 Sb. valid from: 17.04.2009

Komunikat Nr 278/1997 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 280/2009 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 280/2009 Coll. Ordynacja podatkowa

nr 281/1996 Sb. valid from: 11.10.2013

Komunikat Nr 281/1996 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską a Szwajcarską Radą Federalną o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 283/1995 Sb.

Komunikat Nr 283/1995 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Traktat między Republiką Czeską i Republiką Arabską Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 296/1998 Sb.

Komunikat Nr 296/1998 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Umowa między Republiką Czeską a Malezją w sprawie popierania i ochrony inwestycji

nr 297/1998 Sb.

Komunikat Nr 297/1998 Sb. Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Umowa między Republiką Czeską a Republiką Argentyny na rzecz Promocji i Ochrony wzajemnego Inwestycji

nr 300/2008 Sb. valid from: 01.01.2013

Ustawa nr 300/2008 Coll. sprawie dokumentów elektronicznych i upoważnionego do konwersji dokumentów

nr 301/1999 Sb.

Komunikat Nr 301/1999 Coll. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia traktatu między Republiką Czeską a rządem Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 309/1999 Sb. valid from: 01.10.2012

Ustawa nr 309/1999 Coll. Zbiór praw i Kolekcja traktaty międzynarodowe

nr 326/1999 Sb. valid from: 24.06.2014

Ustawa nr 326/1999 Coll., Na pobytu cudzoziemców w Republice Czeskiej oraz o zmianie niektórych ustaw

nr 338/1992 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 338/1992 Coll . , Podatek nieruchomości

nr 339/1991 Sb. valid from: 30.12.1999

Komunikat Nr 339/1991 Coll. Federalny Departament Spraw Zagranicznych, Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Federalną Nigerii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków z nieruchomości

nr 340/2013 Sb.

Działania prawne nr. 340/2013 Sb., O podatku Senatu w sprawie nabycia nieruchomości

nr 348/2003 Sb.

Dekret nr 348/2003 Coll. Zwrot podatku od wartości dodanej do osób korzystających z przywilejów i immunitetów

nr 353/2003 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 353/2003 Coll. Podatek akcyzowy

nr 358/1992 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 358/1992 Coll., On notariuszy i ich działalności (notarialny Code)

nr 419/1992 Sb.

Komunikat Nr 419/1992 Coll. Federalny Departament Spraw Zagranicznych, Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Tunezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 455/1991 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 455/1991 Coll. w zakresie handlu (Trade Act)

nr 523/1992 Sb. valid from: 01.08.2012

Ustawa nr 523/1992 Coll. Doradztwo podatkowe i Izba Doradców Podatkowych w Republice Czeskiej

nr 563/1991 Sb. valid from: 01.01.2014

Ustawa nr 563/1991 Coll. O rachunkowości

nr 586/1992 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 586/1992 Coll. O podatkach dochodowych

nr 634/2004 Sb. valid from: 01.01.2015

Ustawa nr 634/2004 Coll. na opłaty administracyjne

Dziennik Umów Międzynarodowych Republiki Czeskiej

Umowy międzynarodowe i traktaty sięgają do rocznika 2000 Dziennika Umów Międzynarodowych. Tutaj prezentujemy teksty niektórych umów w wersji z tłumaczeniem automatycznym. Oznaczenie składa się z numeru (kolejność numeryczna rozpoczyna się każdego roku od numeru 1) i roku; następnie oznaczenie wskazujące na Dziennik Umów Międzynarodowych Republiki Czeskiej, (w języku czeskim jest to skrót: „Sb. m. s.“) przykładowo: „č. 1/2010 Sb. m. s.“.

nr 3/2006 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 3/2006 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Republiką Korei Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 3/2000 Sb. m. s.

Wskazówka 3/2000 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 7/2003 Sb. m. s.

Komunikat nr 7/2003 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 11/2001 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 11/2001 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 19/2004 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 19/2004 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Turcji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 28/2001 Sb. m. s. valid from: 15.06.2012

Zawiadomienie nr 28/2001 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 30/2000 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 30/2000 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Libanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 31/2007 Sb. m. s. valid from: 26.11.2012

Zawiadomienie nr 31/2007 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Czechami i Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i protokół

nr 40/2007 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 40/2007 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a władzę wykonawczą w Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 42/2000 Sb. m. s. valid from: 30.07.2012

Zawiadomienie nr 42/2000 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Republiką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 48/2004 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 48/2004 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 49/2012 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 49/2012 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Hongkongu - Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 54/2008 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 54/2008 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 58/2010 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 58/2010 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 59/2012 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 59/2012 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Królestwa Bahrajnu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 65/2011 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 65/2011 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 69/2012 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 69/2012 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Barbados w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 74/2006 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 74/2006 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej i Republiki Azerbejdżanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 75/2008 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 75/2008 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 79/2005 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 79/2005 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 83/2006 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 83/2006 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Królestwem Maroka w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 83/2002 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 83/2002 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 86/2009 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 86/2009 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 88/2000 Sb. m. s. valid from: 13.07.2005

Zawiadomienie nr 88/2000 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Republiką Mołdowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 88/2005 Sb. m. s. valid from: 28.02.2011

Zawiadomienie nr 88/2005 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 88/2007 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 88/2007 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 88/2002 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 88/2002 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Republiką Macedonii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 89/2007 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 89/2007 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Republiką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

nr 95/2000 Sb. m. s.

Zawiadomienie nr 95/2000 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 100/2003 Sb. m. s.

Komunikat nr 100/2003 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską i Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

nr 115/2009 Sb. m. s.

Komunikat nr 115/2009 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od protokołu do

nr 120/2009 Sb. m. s.

Komunikat nr 120/2009 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od protokołu do

nr 121/2005 Sb. m. s.

Komunikat nr 121/2005 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie zawarcia Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

nr 132/2003 Sb. m. s.

Komunikat nr 132/2003 Coll. M.S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy między Republiką Czeską a Republiką Filipin w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu


Top