Zákony

Sbírka zákonů

Tento seznam obsahuje vybrané právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů České republiky. Uvedené texty jsou strojově přeloženy do zvoleného jazyka. Označení zákona se sestává z čísla (číselná řada začíná každý rok od čísla 1) a roku; dále označení, že se jedná o Sbírku zákonů ČR, (v češtině „Sb.“) např. „586/1992 Sb.“. Zákony uvádíme se zapracovanými změnami a doplňky – tzv. úplné neboli konsolidované znění.

č. 1/1993 Sb. platné od 01.06.2013

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

č. 2/1993 Sb. platné od 01.01.1999

Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

č. 89/2012 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

č. 90/2012 Sb.

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

č. 262/2006 Sb. platné od 01.01.2015

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Sbírka mezinárodních smluv a dohod

Mezinárodní smlouvy a dohody vycházejí od roku 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv. Zde uvádíme texty některých smluv ve strojovém překladu. Označení se sestává z čísla (číselná řada začíná každý rok od čísla 1) a roku; dále označení, že se jedná o Sbírku mezinárodních smluv ČR, (v češtině „Sb. m. s.“) např. „1/2010 Sb. m. s.“.

č. 100/2003 Sb. m. s.

Sdělení č. 100/2003 Sb. m.s. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku